6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.

Ügyfélszolgálat

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B § (2) bekezdés alapján a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 6600 Szentes Vásárhelyi út 12. szám alatti székhelyén ügyfélszolgálatot működtet.

Nyitvatartás: 

Szerda 7:30 – 19:30

A felhasználó a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszával, észrevételével a Szolgáltató ügyfélszolgálatához, telefonos ügyfélszolgálatához, az ügyvezető igazgatóhoz vagy a felhasználói érdekképviselethez fordulhat. A felhasználó részéről a panaszbejelentések történhetnek személyesen (általános, nem műszaki panasz), levélben, telefonon (általános panasz a központi hívószámon, műszaki panasz a diszpécserközpont számán) vagy egyéb módon (e-mail, stb).
Az ügyfélszolgálat teljes időtartama alatt lehetőséget biztosítunk a díjbefizetésekre és a központi elérhetőségen a telefonos ügyfélszolgálat is működik.

Pénztári nyitva tartás:

Hétfő 8:00 – 14:30  
Kedd 8:00 – 14:30  
Szerda 7:30 – 19:30  
Csütörtök 8:00 – 14:30  
Péntek 8:00 – 12:00  

A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.

 

Számlázással kapcsolatos ügyintézés:

Díjfizető, fogyasztó név- illetve lakcímváltozás: (lakáseladás, fizetési mód változás, értesítési cím változás, stb.).

A szolgáltató felé 8 napon belül írásban, vagy személyesen kell bejelenteni. Minden esetben kérjük a kötelezettséget vállaló új fogyasztó, illetve ügyfél személyes adatainak hiteles igazolását (adás-vételi szerződés, személyi igazolvány).
A változások akkor kerülnek a számlán átvezetésre, ha azok legkésőbb a számla készítést megelőző hónap utolsó napjáig a szolgáltató rendelkezésére állnak.

A fogyasztó, illetve a díjfizető bejelentési kötelezettségének elmulasztása vagy késedelme a számla fizetési határidőben való kiegyenlítésére halasztó hatállyal nincs

  1. Távhőszolgáltató részleg Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. földszint
  2. Ingatlankezelés  Szentes, Vásárhelyi út 12. földszint
  3. Befizetések központi pénztár Szentes, Vásárhelyi út 12. sz.  földszint

 

Elérhetőségek

Cégközpont

Cím: 6600 Szentes,
Vásárhelyi út. 12., Pf. 33.
Telefon: 06-63-560-620
Fax: 06-63-317-124
E-mail: szvsz@szvszkft.hu
Titkárság: titkarsag@szvszkft.hu
Honlap: www.szvszkft.hu

 

Hőszolgáltató-javító műhely

Cím: 6600 Szentes, Arany J. u. 11.
Mobil: +36-30-488-66-37


 

Diszpécserközpont, kertváros

Cím: 6600 Szentes, Kertvárosi fűtőmű
Telefon: 06-63-400-244
Hibabejelentés: 0 – 24 óráig

 

Központi konyha

Cím: 6600 Szentes, Jövendő utca 6.
Telefon: 06-63-560-470

Facebook:
szentesi.kozponti.konyha

Központi Konyha étlapok
Írjon üzenetet!
Facebook
KEOP – 4.2.0/B

Új Széchenyi Terv

DAOP – 5.1.2/A

Széchenyi 2020