6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.

Távhőszolgáltatási díjak számlázása

Az alkalmazott díjszabás kéttarifás, mely alapdíjat és hődíjat tartalmaz. A használati melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz és ahhoz kapcsolódó csatornahasználat díja a számlán belül külön kerül elszámolásra. Mindebből következik, hogy a távhő számla minden más hasonló közműszolgáltatáshoz képest több elemből tevődik össze. Megjelenik rajta a használati melegvíz (HMV) készítéshez a vízmű szolgáltatótól vásárolt hidegvíz és csatorna díja is, melyet a távhőszolgáltató felmelegít és a használat után a városi szennyvíz csatornahálózat igénybevételével a vízmű szolgáltató tisztít és kezel. Ez jellegét tekintve nem távhőszolgáltatási költség, de természetesen a fogyasztónak meg kell fizetni a víz és csatorna díjat, tekintve, hogy a víz előállításával és kezelésével is költségek merülnek fel. Egyebek mellett ezért is célszerűtlen és nem reális más fűtési mód számlájával a távhő számlát csak egyszerűen összehasonlítani, pl. gázfűtés gáz számlája, mert az csak a tényleges fűtés kötlségeit tartalmazza, de ilyen lakás esetében is van további melegvíz használathoz kapcsolódó pl. villanyszámla (melegvíz bojler), és víz, csatorna költség a hidegvíz számlán.

Alapdíj:
Éves díj, amely 12 havi egyenlő részletben fizetendő (háztartási célú fűtésnél és melegvíznél : Ft/lm3, az egyéb fogyasztóknál Ft/lm3). Az alapdíj nyújt fedezetet a szolgáltatás fix költségeire, amelyek alapvetően függetlenek a fogyasztó tényleges hőfogyasztásától. Ide tartozik többek között a távhőszolgáltató rendszer üzemben tartásának és működtetésének, karbantartásának, javításának költsége, a hőszolgáltató kft., mint gazdasági társaság működtetésének, irányításának költségei (bér és közterhek, államnak, önkormányzatnak fizetett adók és járulékok) és több más fix költségelem.

Hődíj:
Elfogyasztott hőmennyiség után fizetendő díj (fűtésnél Ft/GJ, melegvíznél Ft/m3 egységáron). A hődíj a fogyasztó hőfogyasztásával arányos díjelem, amely az általunk szolgáltatott hőenergia ellenértékét tartalmazza.

Hidegvíz díj:
Előlegként mérőóra esetén a megállapított melegvízdíj előleggel megegyező mennyiségű hidegvíz díjat számlázunk, amelyet a leolvasáskor a tényleges mennyiségre korrigálunk. Ennek egységára megegyezik a Szentesi Víz- és Csatornamű KFT ténylegesen alkalmazott áraival.

Előlegfizetés:
A fizetési terhek egyenletes elosztása miatt a fűtésnél a tervezett hőfelhasználásnak megfelelő havi hődíj, melegvíznél a korábbi felhasználások átlagának megfelelően kiszámított havi hődíj, valamint a melegvíz készítéshez felhasznált hidegvíz- csatorna használat díja.

Elszámolás:
A hőmennyiségmérő és/vagy melegvízmérő órán megmért, az elszámolási időszak alatt ténylegesen felhasznált hő és hidegvíz mennyisége és azok díja.

Elszámolási időszak:
Fűtési hődíj elszámolás légtérarányos felosztás esetében évente kétszer (általában január, május hóban) történik.
Költségmegosztó készülékek adatai alapján fűtési hődíj elszámolásra – a kiértékelés átvételét követően – évente egyszer kerül sor. Használati melegvíz hő és hidegvízdíjának elszámolása három havonta történik.
Az előleg túlfizetés esetén az elszámolási időszakra a túlfizetett többlet negatív előjellel a számlákon jóváírásra kerül, alul fizetés esetén az elszámoló számlán az után fizetendő összegek az elszámolás sorban pozitív előjellel jelennek meg.
Az elszámoló árak az időszakra vonatkozó jóváhagyott fogyasztói árak.

Korrekció:
A fűtési hődíj részfizetés megfelelő korrekciójával (általában a fűtési idény második felében) arra törekszünk, hogy az adott fogyasztói helyen elszámoláskor a lehető legkisebb eltérés legyen a kiszámlázott részfizetések és a tényleges fogyasztás között. Ezért eltérő lehet a hődíj pl. március, április hónapban, mint a korábbi időszakokban.

Fizetendő:
A szolgáltatási értékek alapdíj, hődíj, melegvízdíj, hidegvíz – csatornadíj, elszámolási tételek összege és az ezekre felszámított mindenkori általános forgalmi adó (ÁFA jelenleg 20%) értékeinek összesen értékadata és a támogatások egyenlege.

Kérjük, hogy saját érdekében a számlát és a kifizetést igazoló dokumentumot 5 évig megőrizni szíveskedjék. A távhőszolgáltatási díjakat a számlafizetési határidőig kell kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot és járulékos költségeket számítunk fel!

Bérleti díjak
Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadás útján hasznosított ingatlanok (lakás és nem lakás célú ingatlanok) bérleti díjainak számlázása megkötött bérleti szerződések alapján minden hónapban előre, a tárgyhó elején történik. A bérleti díjak fizetési esedékessége a számlában megállapított időpont, de legkésőbb a hónap utolsó napja.
A fentiek miatt a bérleti díjakkal kapcsolatos adatváltozásokat időben kérjük bejelenteni, hogy azt a nyilvántartásokon keresztül vezethessük.
A bérleményekkel kapcsolatos egyéb ügyintézés pl. támogatások igénybevételéhez szükséges igazolások, hibabejelentések, hátralékok rendezése a Szentes, Vásárhelyi út 12. szám alatt történik.

Társasházak kezelése

A Szentes Városi Szolgáltató KFT – mint közös képviselő – által kezelt társasházak tulajdonosai felé a közös költségek beszedéséhez szükséges értesítők és közös tulajdonban lévő helyiségek bérbeadásáról készült számlák kiállítása minden hónapban előre, a tárgyhó elején történik.
Változással kapcsolatos ügyintézés esetén minden esetben kérjük az adás-vételi szerződés és a személyi okmányok bemutatását annak céljából, hogy a társasházi nyilvántartások vezetése pontos legyen.

Központi Konyha étlapok
Írjon üzenetet!
Facebook
DAOP-5.1.2/A-09-2f/2011

Új Széchenyi Terv

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019

Széchenyi 2020 ERFA

GINOP-5.2.4-16-2018

Széchenyi 2020

TFC-M-1.1.2-2020

Kisfaludy 2020