6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.

FELHASZNÁLÓK PANASZÜGYEIVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK:

A panasz olyan szóban, írásban bejelentett (benyújtott) kérelem, mely egyéni vagy csoportos jogsérelem, illetőleg érdeksérelem orvoslására vagy megszüntetésére irányul. A közérdekű bejelentés olyan körülményekre, hibára vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek megszüntetése a közösség érdekeit szolgálja.

I. A felhasználó panaszával elsősorban az ügyfélszolgáltatói tevékenységet ellátó helyeihez fordulhat, ahol a panasz jellegének és behatárolásának elbírálása, az intézkedés megtételének szükségessége és módja – meghatározásra kerül.
Az elbírálás során figyelembe kell venni a felhasználói berendezésekre vonatkozó és azok üzemeltetésére, fenntartására vonatkozó – a távhőszolgáltatót nem érintő – hatáskört.
A távhőszolgáltató a felhasználó panaszát – annak indokoltságának figyelembevételével – azonnal, legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja és ennek eredményéről a felhasználót, illetőleg a felhasználó által megnevezett érdekképviselet szervezetet írásban tájékoztatja.
Amennyiben a panasz elutasításra kerül, az elutasítás okát részletesen meg kell indokolni, és írásban tájékoztatni kell a panaszost, hogy panaszával mely fogyasztóvédelmi hatóságot vagy békéltető testületet keresheti meg.

II. A felhasználó panaszával Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez is fordulhat, a távhőszolgáltatónál tett panaszos ügyek kivizsgálásának vagy megszüntetésének eredménytelensége, illetve annak jellege miatt.

Ez esetben a jegyzői hatáskörben – a panasz, bejelentés eredményes kivizsgálása érdekében – ellenőrzést gyakorol :

a./ távhőtermelőt, illetve távhőszolgáltatót érintően

  • a biztonságos, hatékony távhőtermelési és távhőszolgáltatási engedélyekben, idevonatkozó rendeletekben és üzletszabályzatban előírt feltételek meglétével és azok teljesülésével kapcsolatos kérdésekben,
  • ellenőrzési feladatok ellátásához jogosult a szükséges dokumentumokat és információkat a távhőszolgáltatótól megkérni, kérelem esetén azokat a fogyasztóvédelmi felügyelőségek vagy a felhasználók társadalmi érdekképviseleti szervezetek rendelkezésére bocsátani,
  • a távhőszolgáltató által alkalmazott díjszerkezet, költség összetevők indokolt alkalmazását.

b./ felhasználási helyet érintően

  • a mérés szerinti elszámolás alapját képező hőmennyiségmérő, költségmegosztó, használati melegvízmérő – ellenőrzés, leolvasás, szerződésszegés, felhasználói berendezés ellenőrzés, szabálytalan vételezés miatti – a beépítés helyére történő bejutását elrendelheti, amennyiben azt a felhasználó nem teszi lehetővé,
  • a távhő vételezésére vonatkozó szerződésszegés, szabálytalan vételezés esetén elrendelheti a távhőszolgáltatás felfüggesztését.

Az Önkormányzat Jegyzője az általa hozott határozatát az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében – fellebbezésre való tekintet nélkül – végrehajthatóvá nyilváníthatja.
Az ügyintézés határideje : 60 nap.

 A panaszkezelési szabályzat PDF formátumban itt érhető el.

A Fgytv. 17/B. § (9) bek. szerinti fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, valamint felügyeleti szervek:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály, mint megyeszékhely szerinti járási hivatal
Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.
Telefon: +36 62 680 530
E-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

Technológiai és Ipari Minisztérium
Cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Telefon: +36/1/795-6766

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88.
Telefon: +36/1/459-7777
Telefax: +36/1/459-7766
E-mail: mekh@mekh.hu

Fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálat
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88.
Telefon: +36/1/459-7740
Faxszám: +36/1/459-7739
Zöldszám: +36/80-205-386
E-mail: fogyasztovedelem@mek.hu

Szentesi Járási Hivatal Kormányablak
Cím: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Telefon: 63/510-300
Telefax: 63/510-395

Szentes Város Önkormányzata
Cím: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Dr. Sztantics Csaba jegyző
Telefon: 63/510-384
E-mail: sztantics@szentes.hu

Szegedi Járásbíróság
Postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.

Magyar Energiafogyasztók Szövetsége
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25.
Telefon: +36/1/210-7116
E-mail: mesz.iroda@freemail.hu

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefon: +36/1/201-4102
E-mail: ofe@ofe.hu

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége
Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefon: +36/30/400-4477, +36/30/515-3210
E-mail: feosz@feosz.hu

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
E-mail: info@fogyasztovedok.hu

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 57.
Telefon: +36/1/331-1313
Telefax: +36/1/331-1396
E-mail: losz@losz.hu

Lakásbérlők és Lakók Egyesülete
Cím: 1138 Budapest, Dagály u. 11/a.
E-mail: info@labe.hu, filotas@labe.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Név: Jerney Zoltán
6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.
Telefon: + 36 62 554 250/118 mellék
Telefax: + 36 62 426 149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

A Szentes Városi Szolgáltató KFT közszolgáltatás szakirányon végzett fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztat. Bihari Andrásné, hoszolg@szvszkft.hu

Központi Konyha étlapok
Írjon üzenetet!
Facebook
DAOP-5.1.2/A-09-2f/2011

Új Széchenyi Terv

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019

Széchenyi 2020 ERFA

GINOP-5.2.4-16-2018

Széchenyi 2020

TFC-M-1.1.2-2020

Kisfaludy 2020