„Szentes Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” - DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0004

Szentes Város Önkormányzata 2011 áprilisában pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Dél-alföldi Regionális Operatív Program „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése” tárgyú felhívásra a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-hez. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 2011. augusztus 03-án kelt levelében támogatásban részesítette. A projekt összköltsége 887 227 753,- Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 672 006 593,- Ft, a támogatási intenzitás összességében 75,742287%. A projekt előzménye a 2009. decemberben benyújtott I. fordulós pályázati dokumentáció, melynek sikerességét követően nyújtottuk be a II. fordulós pályázatot 2011. áprilisában.

A támogatás tartalma:

A projekt tartalmának ismertetése:

A projekt 2011. december 01-én vette kezdetét. Fizikai megvalósulásának napja 2014. szeptember 30.

A pályázat összesen 18 projektelemet érintett, melyek más-más funkciókat tartalmaztak, így az egyes projektelemek támogatási intenzitása is változó volt, gazdasági funkciót érintő projekteknél 50%-os, míg a többinél 85%-ot is elérte a támogatási intenzitás.

Projektelemek:

Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek:

 • 1. Tokácsli (Városi) Galéria felújítása
 • 2. Diák Pince felújítása, akadálymentesítése
 • Közterületek fejlesztése (városi funkció):

 • 3. Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára
 • 4. Kossuth Lajos utcai körforgalom építése
 • 5. Horváth Mihály utca járda építése
 • 6. Közgé kert felújítása
 • 7. Petőfi Sándor utca átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig
 • 8. Szabadság tér –autóbusz pályaudvar nem fedett kerékpártárolók kialakítása
 • 9. Ady Endre utca – bevásárló utca kialakítása, Fehérház előtti tér rendezése
 • 10. Evangélikus templom körüli terület kertépítészete
 • 11. Szent Miklós templom környezetének rendezése
 • Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések:

 • 12. Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épületének tető- és homlokzat felújítása
 • 13. Szentes Tv korszerűsítése, felújítása
 • Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek:

 • 14. Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése
 • 15. Ady Endre u. 1. számú ingatlan homlokzat és portálfelújítása
 • 16. Vállalkozói Központ korszerűsítése, felújítása
 • „Soft” elemek:

 • 17. Kulturális és szabadidős közösségi rendezvények, városmarketing akciók
 • 18. Képzési és foglalkoztatási program
 • 1. Tokácsli (Városi) Galéria felújítása: A Tokácsli Városi Galéria belső felújítási munkálatai során a világítási hálózat korszerűsítése, a képvilágítás átépítése, vakolatjavítás, festés, és a kiállító termek klimatizálása valósult meg. A külső felújítás során a lapos-tető szigetelésére, a bevilágító kupolák cseréjére került sor, valamint a főbejárat elé mobil árnyékoló került telepítésre. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Város Önkormányzata.

  2. Diák Pince felújítása, akadálymentesítése: A projektelem kivitelezése során a pincei padozat rekonstrukciója, téglaburkolattal történő ellátása, a téglafalak salétrom-mentesítő felületkezelése, festése, a lépcső burkolása valósult meg, és átalakításra kerültek a földszinti épületrész vizesblokkjai. Az épület akadály-mentesítése során mozgássérült wc és mozgássérült parkoló kialakítására került sor, valamint az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében elhelyezésre került egy lépcsőn-járó berendezés. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Város Önkormányzata.

  3. Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára: A Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára a városközpont rehabilitációs projekt egyik kiemelkedő projekt eleme. A Kurca-híd a felújítás során teljesen új külsőt kapott. A hidat a kerékpárút átvezetésére a kifolyási oldalon 2,40 m-el meg kellett szélesíteni, úgy hogy a híd megjelenése, boltozati jellege ne változzon, és a befolyási oldalon a korábbi bordás lemezszélesítést át kellett építeni, (elbontani és új szerkezetet beépíteni) hogy a befolyási oldal visszanyerje eredeti téglaboltozat megjelenését. A szélesítést a kapcsolódó szárnyfalakon és járdákon is tovább kellett vezetni, ezért a régi ferde szárnyfalakat, és földrézsűket át kellett építeni. A háttöltés elkészülése után a hídpálya új burkolatot kapott, mely a hídvégeken 10-10 m-es szakaszon csatlakoznak a meglévő útburkolatokhoz. A hídhoz tartozó járdák is új térburkolókövekkel kirakott burkolatot kaptak, és a híd környezetének zöldfelülete is megújult. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Város Önkormányzata.

  4. Kossuth Lajos utcai körforgalom építése: Szentes belvárosában évek óta működő szűk, ideiglenes körforgalom helyett végleges, jól áttekinthető, a kerékpárosok és a gyalogosok által is biztonságosan használható körforgalom került kiépítésre, amely a Petőfi és Ady utcák belvárosi szakaszának megújult egyirányú, és a Kossuth utca további kétirányú közlekedését egyaránt biztosítja. A városközpont felújított teréhez, és az azt övező műemléki környezethez illő igényes, az év minden napján látványos, könnyen kezelhető és fenntartható, automata öntözőberendezéssel ellátott zöldfelület is kialakításra került. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Város Önkormányzata.

  5. Horváth Mihály utcai járda építése: A Horváth Mihály utcai aszfaltozott járda repedezett, kátyús, balesetveszélyes volt. Az újjáépítés során akadálymentesített kiselemes térkő burkolatos járda készült a Kossuth Lajos utcától a Horváth Mihály utca 4. számig. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Város Önkormányzata.

  6. Közgé kert felújítása: A közgé kertben a szilárd burkolatú sétányok betonkő burkolatot kaptak. A nyári szabadtéri színpad előterében a térburkolat egy nagyobb kaviccsal fedett teret ölel körül, mely a használati szezonban fa deszkaborítást kap, ezzel mintegy kiemelt területté válik, hangulatos kerthelységgé, vendéglátó terasszá. Télen a deszkaborítást egyszerűen táblánként védett helyre lehet rakni, így sokkal tovább megőrizhető a minősége. A vízelvezetés a környező zöldfelületeken történő szikkasztással valósult meg. A Tiszti Klub és a Civil ház udvarán viszonylag nagyobb szórt burkolatú részek egészítik ki a térkővel fedett felületeket az időszakos használatnak megfelelően. A burkolatok, és közlekedési kapcsolatok mindenütt megfelelnek az akadálymentes közlekedés feltételeinek. A Tiszti Klub telkén elhelyezett mozgás korlátozott gépkocsi megálló megközelítése a Kiss B. u.3. felől, a Civil ház telkén keresztül lehetséges. A kerítések bontott nagyméretű téglából készültek, futó soros falazással. A területen található fák nagy része kivágásra került, kivéve az idősebb példányokat. A tervek alapján 14 db díszfát telepítettek, melyből 7db a közparkban, 5db a tiszti klub udvarán, 2db pedig a Civil ház udvarán kapott helyet. A Civil ház udvarán és a közparkban gyepfelületek és cserje foltok kialakítására került sor. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Város Önkormányzata.

  7. Petőfi Sándor utca átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig: A Petőfi Sándor utca a Szabadság tértől kezdődően került felújításra-átépítésre, egyirányúsítása az Iskola utcától a Kossuth tér irányában történt meg. Az ezzel egyidejűleg megvalósult útfelület-szűkítés, megváltoztatott nyomvonalvezetés által biztosított forgalomcsillapítás lehetőséget teremtett az utca ezen szakaszán lévő vendéglátó egységek, népművészeti intézmények, valamint a Petőfi Szálló földszintjére tervezett közösségi terek részére, hogy a kiszélesített díszburkolatos járdákra kitelepülve, szabad területen, nagyobb nyilvánosság számára nyújthassák szolgáltatásaikat. Továbbá a szűkebb útfelület parkolók kialakítását, a szélesebb járdák pedig köztéri bútorok, padok, kerékpártárolók és fák telepítését tette lehetővé. A Szabadság tér és az Iskola utca közötti diákforgalom balesetmentességét az itt kiépített kiemelt gyalogos átkelőhely és letelepített gyalogosterelő-védőkorlát biztosítja. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Város Önkormányzata.

  8. Szabadság tér –autóbusz pályaudvar nem fedett kerékpártárolók kialakítása: Az autóbusz pályaudvar közelében a projekt keretében 250 darab kerékpártárolót helyeztek el. A Kossuth utca rekonstrukciójánál használt típusú kerékpártárolót alkalmaztak, két, egymástól elkülöníthető helyen. Az autóbusz pályaudvar József Attila utca felőli részén, a buszkihajtóban és a Francia Pékség épülete között található füves, cserjés területen. A kihajtó és a Francia Pékség épülete közötti részen, a füves-cserjés terület átalakításával, térkő burkolat kialakításával helyeztek el 52 darab kerékpárolót, középfolyosós rendszerben. A Posta épülete mögött végigfutó járda mentén, és onnan a pályaudvar épületéhez vezető járda mellett összesen 198 darab kerékpártárolót helyeztek el. A kerékpártárolókat egységesen burkolatra tették le. Továbbá a tárolók közelében 5 hulladék tárolót is kihelyeztek. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Város Önkormányzata.

  9. Ady Endre utca – bevásárló utca kialakítása, Fehérház előtti tér rendezése: Az Ady Endre utca felújításra-átépítésre és egyirányúsításra került a Kossuth téri körforgalomtól a Munkácsy utcáig. Az ezzel egyidejűleg megvalósult útfelület-szűkítés azon túl, hogy forgalomcsillapítási célokat szolgál, lehetőséget teremt arra is, hogy az utca ezen szakaszán lévő vendéglátó egységek, üzletek, egyéb vállalkozások és intézmények közvetlen közelében kialakított parkolók közelebb hozzák vevőiket, ügyfeleiket. A szélesebb járdák köztéri bútorok, padok, kerékpártárolók és fák telepítését tették lehetővé. A Kossuth tér és a Nagy Ferenc utca sétáló-forgalmát új, felfestett gyalogos átkelőhely, a Munkácsy utca és a Kígyó utca közötti diákforgalom balesetmentességét pedig kiemelt gyalogos átkelőhely és telepített gyalogosterelő-védőkorlát biztosítja.

  A Fehér-ház előtti térrendezés során a Kossuth tér keleti oldalán megújult parkolóban a mozgáskorlátozottak részére négy parkolóhely került kialakításra, melyekből közvetlenül, akadály-mentesen közelíthető meg mind a tér felőli, mind az üzletek felőli oldal. A parkoló és a Fehér-ház között kialakított díszburkolatos sétálóteret szobrokkal, kerti bútorokkal, díszvilágítással, kerékpár támaszokkal, automata öntözőrendszerrel ellátott zöldfelülettel tették hangulatossá. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Város Önkormányzata.

  10. Evangélikus templom körüli terület kertépítészete: a terület faállományát a templom körül található fenyők, tuják, egy ezüstjuhar, egy kislevelű hárs jelentette. Az Evangélikus templom körüli terület felújítása során nem új sétányok kialakítása volt a cél, hanem a meglévők felújítása, támogatva ezzel a legfontosabb átközlekedési és célforgalmú irányokat. A létrehozott burkolatok, és közlekedési kapcsolatok mindenütt megfelelnek az akadálymentes közlekedés feltételeinek. A vízelvezetés a környező zöldfelületeken történő szikkasztással valósult meg. A templom lábazata mellett 1 m szélességben kulé-kavics terítést alkalmaztak, amelyet kerti szegély választ el a gyepfelülettől. 6 pad és a 6 hulladék-gyűjtő került kihelyezésre. A cserje ágyások teljes egészében fakéreg vagy fa apríték takarással készültek, így csökkent az évközi fenntartás költsége. A fakéreg vagy fa apríték takarás kedvezően befolyásolja a talaj mikroklímáját, jelentős nedvességet visszatartva a talajban és végül, de nem utolsó sorban esztétikus megjelenést biztosít. A kivitelezés, tereprendezés során érintett területeket újra gyepesítették, fákat ültettek, valamint öntözőrendszert építettek ki. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Város Önkormányzata.

  11. Szent Miklós templom környezetének rendezése: A projektelem elsődleges célja a múlt század eleji műemléképület és szűk, „gödör-szerű” környezetének megújítása, vizuális kiemelése, valamint ezzel egyidejűleg az épületet károsító csapadékvíz elvezetése és az épület akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása volt. A környezettervezés és kivitelezés során minden feladat megoldást nyert az épület süllyesztett környezetét övező régi függőleges támfalak és meredek lépcsők elbontásával, a kiszélesített gödör mentén lépcsőzetesen kialakított terep, -és ülőlépcsők, valamint a rámpa kialakításával, az épület köré készült szilárd térburkolatban elhelyezett vízgyűjtő folyókák és a kiépített csapadékvíz elvezető hálózat által. Mind e mellett, a díszburkolattal ellátott, immár nemcsak vizuálisan kitágult tér látványát a cserjékkel, virágokkal beültetett növénykazetták tarkítják, az esti látványosságot pedig az épület -és környezetének díszvilágítása emeli. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Város Önkormányzata.

  12. Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épületének tető- és homlokzat felújítása: A Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épülete több helyen a lecsúszott, szétfagyott cserepek miatt folyamatosan beázott, emellett a tetőszerkezetben több helyen fizikai sérülések: hasadások, ácskötések szétcsúszása volt észlelhető. A biológiai károsodások miatt a tetőszerkezet fa elemeit több helyen cserélni kellett. A sok helyen lyukas, korrodálódott és avult bádogozásokat teljesen ki kellett cserélni. A kőporos fröcskölt vakolat idegen a szecessziós épülettől. A lábazat illetve a földszinti ablakok magasságában a vakolat jórészt kifagyott és tönkrement. A homlokzat teljes felújítására volt szükség. A homlokzat felújítás érintette a lábazatot, falfelületeket, kaput, kerítését és a kapu feletti feliratot egyaránt. A felújítással egyidejűleg kertépítésre, növényesítésre is sor került. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szegedi Törvényszék

  13. Szentes tv korszerűsítése, felújítása: A mai kor műszaki-technikai elvárásainak megfelelően kerültek átalakításra-korszerűsítésre a régi helyiségek: bővült a stúdió és a keverőszoba alapterülete, kialakításra került egy új munkaszoba, ügyfélfogadó előtér és szociális blokk. Megvalósult a stúdió hangszigetelése, szellőztetése, kiépítésre került a technikát kiszolgáló új vezeték-hálózat. Újraépítésre került a rendeltetési egység teljes gépészeti és világítási hálózata, szerelvényezése, burkolása és felületképzése. A helyiségkapcsolatok kialakításánál gondosan ügyeltek az akadálymentes közlekedés lehetőségének biztosítására, figyelemmel akár az ügyfélkör, akár a dolgozók ilyen irányú összetételére. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány

  14. Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése: Régóta igény mutatkozott már a Szentes főterére 1969-ben tervezett épület egykor modernnek számító, de mára már elavult homlokzati elemeinek korszerűsítésére. A megvalósulás során felújításra kerültek a teraszok: cserére került a teraszfödémek elavult hő, -és vízszigetelése, akadály-mentes közlekedést is biztosító új teraszburkolat készült, melynek a Kossuth tér felőli részén zöldtető került kialakításra. A balesetveszélyessé vált műkőburkolatú teraszmellvéd-falak helyett a látóteret vizuálisan megnyitó üvegkorlát készült. A Szt. Miklós tér egy részét elfoglaló ormótlan lépcső helyett modern, szép kivitelű csigalépcső került kialakításra, mely főlépcsőként szolgálja az emeleti rendeltetési egységek megközelíthetőségét. Az épület földszinti és első emeleti homlokzatának felújítása során a régi nyílászárók és portálok cseréje, valamint a homlokzat hőszigetelése, és a bejáratok akadály-mentesítése valósult meg. Felújításra kerültek a Kossuth tér felőli mozaik-képek, az üzletportál-feliratok, és az üzletsor előtti térvilágítási hálózat is. A projekt elemben érintett konzorciumi partnerek: Szentes Város Önkormányzata, Hunor Coop Zrt, Méker Textilház Bt., Félegyházi Török János e.v.

  15. Ady Endre u. 1. számú ingatlan homlokzat és portálfelújítása: A felújítás célja a helyi védelmet élvező épület építéskori homlokzatának lehetőség szerint korhű helyreállítása volt, figyelembe véve az épület jelenlegi funkcionális kialakítottságát. A szükséges szerkezet-megerősítésekkel párhuzamosan átépítésre került az épületsarok feletti attika-fal és szárnyfalai, a tetőszerkezet és a tetőfedés, valamint a portálok. A korhű állapotot idézik a különös gonddal tervezett dísz-műbádogos szerkezetek, a kerámia oromdíszek, az újravakolt homlokzatot díszítő egyedi tagozatok, a homlokzati színképzés és a lábazat téglaburkolata is. A felújítás során a Nagy Ferenc utcai épületszárnyban lévő üzletek bejáratainak akadály-mentesítésére is sor került. A projekt elemben érintett konzorciumi partnerek: Szentes Város Önkormányzata, Bartha László e.v, Hajós Jánosné e.v, Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Nonprofit Közhasznú Kft.

  16. Vállalkozói Központ korszerűsítése, felújítása: A korszerűsítés-felújítás révén a nagyközönség számára hasznosíthatóbb felnőttoktatással, kulturális-vagy tudományos ismeretterjesztéssel, szabadidős foglalkozásokkal, szakmai továbbképzésekkel foglalkozó vállalkozások számára bérbe adható előadó-termek, közösségi terek létrehozására került sor az eredetileg több önálló magánirodát működtető épületrész teljes belső átalakításával. A helyiségek bérbeadását, a programok összehangolt szervezését egy helyben kialakított programszervező-technikai iroda segíti, mely egyben munkahely-teremtő lehetőséggel is bír. A szemléletváltás eredményeként megújult funkcióhoz kapcsolódóan új szociális blokkok készültek az emeleten és a földszinten egyaránt, a földszinti épületrészben a Szt. Miklós tér felől megközelíthető nyilvános akadály-mentes Wc-t és pelenkázó helyiséget alakítottak ki. Tekintettel arra, hogy az épület első emeletén más közösségi funkciókat is ellátó további intézmények működnek, az azok segítséggel élők általi megközelíthetőségét biztosító korlátlift telepítésére is sor került, a fizikai akadály-mentesítés mellett pedig az infokommunikációs akadály-mentesítés is megvalósult, az erre kijelölt előadóterembe telepített indukciós hurok és a ruhatárba telepített mobil indukciós hurok által. Mind e mellett természetesen, az épületrész új belsőépítészeti arculata korszerű és energiatakarékos, megújult elektromos és gépészeti hálózatot rejt. A projekt elemben érintett konzorciumi partner: Szentes Város Önkormányzata.

  17. Kulturális és szabadidős közösségi rendezvények, városmarketing akciók: A beruházási típusú tevékenységeket a lakosság körében népszerűsítve, bemutatva a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására került sor. Mindegyik rendezvény és tevékenység jellemzője, hogy a helyi lakosságot mobilizálva valósultak meg. Ennek érdekében pályázati úton a helyi civil és egyéb, a helyi problémákat ismerő, azok megoldásában hatékony segítséget nyújtani tudó társadalmi szervezetek, közszolgáltatást nyújtó intézmények kerültek bevonásra. A rendezvények helyszíne a megújult városközpont volt. Szentes Város Önkormányzata a mini-projektek támogatására vonatkozó pályázati felhívásokat 2013. november 29-én tette közzé. A meghirdetett 3 témakörben 2014. január 14-ig lehetett pályázatot benyújtani, majd a fennmaradó forrásokra 2014.02.14-én illetve 2014.03.18-án ismét meghirdetésre került néhány pályázat.

  Meghirdetett témakörök:

 • Közösség – hálózat
 • Miénk itt a tér!
 • Régi- Új Szentes
 • A 3 témakörben beérkezett sikeres pályázatok alapján, összesen 8 helyi nonprofit szervezet 12 mini-projektje részesülhetett támogatásban. A mini projektek keretében a pályázók mindösszesen 63 rendezvényt valósítottak meg, melyek lebonyolítása 2014 márciusától 2014 júniusáig tartott.

  A projekteket megvalósító civil szervezetek:

  Benignus Közhasznú Egyesület

  A „Közösségben, Biztonságban” című projekt során közbiztonsági előadások és ehhez kapcsolódó versenyek megvalósítására került sor a Rendőrség és más szervezetek szakembereinek bevonásával. A mini-projekt keretében 3 különböző témában szerveztek bűnmegelőzési előadásokat. Emellett az általános iskolás és a nyugdíjas korosztály számára a megújult városközponthoz kapcsolódó vetélkedőre került sor. A pályázó a megújult városközpontban a felújított helyszíneket is érintő közbiztonsági akadályversenyt is szervezett általános iskolások részére.

  Szív-Hang Kulturális és Egészségnevelő Egyesület

  A „Hagyomány-Kultúra-Rock’n’Roll” című mini-projekt a gyermek- és ifjúsági korosztályba tartozó fiatalok szabadidős tevékenységi lehetőségének bővítését kívánta elérni, melynek keretében 3 új szabadidős tevékenység rendszeres megvalósítása volt a cél. A „Hagyományőrző mesterségek bemutatása” programsorozat keretében 5 foglalkozáson népi mesterségekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők. A „Rocksuli” című programsorozat elsősorban a rock- és könnyűzenét kedvelőknek és amatőr zenész fiataloknak nyújtott betekintést 5 alkalommal a műfaj jellegzetes hangszereinek használatába és stílusjegyeibe. A harmadik programsorozat „Ifjúsági Piknik” címmel a XX. század második felének egy-egy ifjúsági mozgalmát – a Beat-korszakot, a 68-as Mozgalmakat, a Punk-korszakot –, mutatta be az érdeklődőknek, a korszakra jellemző társadalmi és kulturális környezetet is bemutató 3 részes rendezvénysorozat keretében. A mini-projekt keretében tervezett 3 programsorozat helyszínei a városrehabilitációs projekt keretében megújult felújított Városi Diákpince és Közgé-kert.

  Szentesi Párducok Utánpótásnevelő Sportegyesület

  A „Tavaszi sportnap” című projekt során a felújított Ady Endre utcához kapcsolódó közösségi rendezvények valósulntak meg. Ennek keretében részben az Ady Endre utcához kapcsolódó városi méretű nagyrendezvény valósult meg sportnap formájában, amely a fogyatékkal élők és az egészséges, sportot kedvelő emberek különböző korosztályainak nyújtott hasznos időtöltést. A programok egy része a projektidőszak alatt továbbvihető így a pályázó további 3 kisebb sport rendezvényt valósított meg különböző mozgásformák gyakorlására, havi rendszerességgel a mini-projekt teljes időtartama alatt.

  Életjel Kulturális és Sportegyesület

  A „Híd a Kurcán, híd az emberek között” című projekt során a megújított Kurca–hídhoz kapcsolódó közösségi rendezvények valósultak meg, melyből az egyik a Kurca–híd társadalmasításához kapcsolódó városi méretű nagyrendezvény az egyes szférák (kormányzati-gazdasági-civil) együttműködésében. Emellett a pályázó további 3 kisebb vízisport rendezvényt (evezős program a Kurcán) valósított meg a mini-projekt időtartama alatt.

  KAPOCS Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület

  A „Körforgás” című projekt keretében a megújított Kossuth téri körforgalomhoz kapcsolódó közösségi rendezvények valósultak meg, melyből az egyik a Kossuth téri körforgalomhoz kapcsolódó városi méretű nagyrendezvény. Emellett a pályázó „Köztér” címmel ifjúsági rajzverseny bonyolított le, melynek eredményeként további 3 ifjúsági szabadtéri kiállítást valósított meg Kossuth téri körforgalom körüli palánkon a mini-projekt időtartama alatt.

  „A múlt erdejéből…” fotókiállítás” című másik projektje során a Pályázó szabadtéri fotókiállítást rendezett a városrehabilitációs projekt keretében megújított Fehérház (Kossuth tér 5.) előtti téren „A múlt erdejéből…” címmel a városközpont rehabilitációs projekttel érintett épületek korabeli fényképeinek felhasználásával. A régi fotók paravánokon kerültek a téren kiállításra melyek között lehetett nosztalgiázni és kitekinteni köztük az új térre. A kiállítás nyitó rendezvénnyel indult és több mint egy hónapig volt látható. Ehhez kapcsolódóan fotópályázatot írtak ki új képek készítésére és kiállítási lehetőség elnyerésére. A beküldött képeket szakmai zsűri értékelte és a kiválasztott kiállításra alkalmas képeket kijelölte, illetve díjazásra javasolta az alkotásokat. Ezt követően a régi fényképeket bemutató tablókra az új képek is felkerültek egyidejűleg bemutatva a régi és új Szentest. A kiállítás záró díjátadó ünnepséggel végződött és kiadványt készítettek szentesi fotósokról, alkotóművészekről.

  DARSZK Szociális Közháló Szövetkezet

  A „SzentesTurist” című mini-projekt során a városrehabilitációs projekt keretében a belvárosi akcióterületen megújított épületek, közterületek idegenforgalmi szemléletű bemutatását valósította meg a pályázó. A programsorozatban 10 megújult helyszín bemutatására került sor városnéző jellegű bejárással a lakosság és az érdeklődő turisták részére, idegenvezetők és szakmailag kompetens előadók közreműködésével. A bemutató túrák kiegészítéseként a Pályázó egy kiadványt is készített, mely írásos formában mutatta be a túra által érintett területek, épületek múltját és jelenét.

  A „szentes.like.hu” című másik mini-projektje keretében a Pályázó egy ifjúsági fotópályázatot bonyolított le, melynek keretében a város fiatalabb korosztályának tagjai által Szentesről készült fényképfelvételekkel lehet versenyezni. A mini-projekt fiatalokkal való kapcsolatfelvétel és az innováció jegyében a közösségi oldalak kínálta lehetőségeket használta fel. Ennek érdekében a projekt keretében egy internetes honlap és Facebook oldal is készült. A fotópályázat eredményhirdetését követően a beérkezett pályaművekből a Pályázó interaktív kiállítást szervezett a megújult Tokácsli Galériában, továbbá a beérkezett fotókból archivált anyagot készített.

  Kiss Bálint Református Általános Iskola

  A „Ökomenikus egyházi programsorozat Szentesen” című projekt során a Pályázó 5 rendezvényből álló programsorozatot valósított meg a vallások közötti párbeszéd generálása jegyében. A változatos rendezvények között 2 koncert, 2 előadás és egy ifjúsági rajzverseny szerepelt, amelyek a városban jelen lévő egyházak közötti ökomenikus szemlélet jegyében szerveződnek. A helyi közösség erősítését segítő programok a város egyházi hagyományaira és a vallási sokszínűségére alapoztak. A rendezvények a városrehabilitációs akcióterületen valósultak meg az alábbiak szerint.

 • Pintér Béla evangéliumi koncertje - ökomenikus egyházi könnyűzenei koncert
 • Kórus hangverseny a megújult evangélikus templomban
 • Ökomenikus rajzkiállítás „Templomok Szentesen” témakörben
 • Takaró Mihály irodalomtörténész előadása az egyházi irodalomról
 • „Barátság-szerelem” – ifj. Csomós József ökomenikus közösségépítő, szemléletformáló párkapcsolati előadása
 • A „Zöldközpont” című másik projektje során a Pályázó az iskoláskorú gyermekek környezettudatos szemléletének formálása érdekében 4 rendezvényből álló környezetvédelmi programsorozatot valósított meg a belvárosi akcióterületen. A változatos rendezvények között a közterületeken végzett hulladékgyűjtő akciók mellett szemléletformáló előadás és foglalkozás is megvalósult, valamint két rendhagyó, figyelemfelkeltő programot valósítottak meg. Egy környezetvédelmi flashmobot és egy Ökológiai Lábnyommérési akciót tartottak a megújult a Kossuth téren.

  KIÚT XXI. Közhasznú Egyesület

  A „Városi közösségek” című projekt keretében a Pályázó 3*1 napos környezetvédelmi tréninget szervezett, melyek közül az első a családoknak, a második a gyermekeknek szerveződött. A szemléletformáló ismeretátadás mellett mindkét tréningnek része volt az újrahasznosítható hulladékokból képzőművészeti alkotások létrehozása, amelyekből kiállítást is készítettek. A harmadik alkalommal Szentes a biodiverzitás fővárosa címmel előadások és körséta valósult meg. A projekthez kapcsolódóan egy szemléletformáló filmet is készített a Pályázó mely Szentes Város természeti értékeit mutatja be.

  Az „ÚjraSzentes” című másik mini-projektje keretében a Pályázó 5 alkalomból álló közösségfejlesztő foglalkozás sorozatot valósított meg a belvárosi akcióterületen. A tervezett programok gyakorlati példákon keresztül a közösségfejlesztés egyes elemeit ismertették meg a helyi civil szervezetek, helyi nem formális közösségek képviselőivel és a lakossági érdeklődőkkel. A programsorozat minden eleme egy-egy közösségfejlesztési módszert, a közösségfejlesztés egy módját mutatta be az alábbi öt téma köré szerveződve:

 • Programelem a szociális vállalkozások, mint a közösségi munkahelyteremtés egyik formája.
 • Aktív részvétel, civil véleményformálás. (Fiúk a térről program)
 • Közösségi identitás, mint közösségszervező erő. (Régi majálisok szentesen)
 • Esélyegyenlőség, befogadó közösségek.
 • Önkéntesség minta közösségi tevékenység.
 • Városmarketing akciók keretében megvalósított tevékenységek:

 • Ismertető, népszerűsítő kiadványok turisták részére
 • Kerékpáros térkép készítése
 • Utazás kiállítás installáció
 • 18. Képzési és foglalkoztatási program: alacsony iskolai végzettségű álláskeresők számára, a munkaerő piaci re-integrációjukat segítve, kertépítő és fenntartó OKJ-s képzést bonyolítottunk le.

  A projekt megvalósításában közreműködtek:

 • Dél- alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
 • Szentes Város Önkormányzata
 • Szentes Városi Szolgáltató Kft.
 • Unibau Épszer Kft.
 • Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező és Szolgáltató Kft.
 • Induct Trade Kft.
 • Szentes Városellátó Nonprofit Kft.
 • Marossy-Vill Kft.
 • Integrál Zrt.
 • Cs-M Ép Építőipari Szolgáltató Kft.
 • V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft.
 • Usztrunul Építőipari Mérnöki Kft.
 • Digart-M Kft.
 • Delta Terv Kft.
 • Scalina Tervező Iroda Bt.
 • Szel- Terv Műszaki Tervező és Szolgáltató Bt.
 • Archiduó Szolgáltató Bt.
 • Tér és Forma Építéstervező Kft.
 • Csatlós Zsolt mérnök
 • Démász Prímavill Kft.
 • DIMA Mérnöki Iroda Kft.
 • Hajdankert Kft.
 • Makadám 2000 Bt.
 • Novus-Dom Építőipari Kft.
 • Pont-Terv Mérnőki Tervező és Tanácsadó Zrt.
 • „Pro-Urbe” Mérnőki és Városrendezési Kft.
 • Vár-Kert Műszaki Tervezési Kft.
 • Aqua Öntözéstechnika Bt.
 • Argomex Építészeti és Kereskedelmi Kft.
 • Novák Építész Iroda Kft.
 • Performa Stúdió Tervező és Szolgáltató Bt.
 • Útterv ’83 Mérnöki Iroda Bt.
 • Terv S Tervező és Szolgáltató Kft.
 • Fazekas Tamás (geodézia felmérés)
 • Maláta Mihály (Építőmérnök)
 • Pintér Ferenc (Építési szakértő, statikus)