6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.

A távhőszolgáltatás a városi hőellátás ideális megoldása. A helyi tüzelésekkel működő rendszerekkel szemben számtalan előnye van, amelyek közül kiemelendő környezetkímélő jellege, és az igénybevevőinek nyújtott kényelem.

Előnyei

 • Rendszerint biztonságos, üzembiztos és energiatakarékos
 • Munkafolyamatai korszerűek, magas műszaki színvonalat képviselnek, számítástechnikával támogatottak
 • Távfelügyeleti rendszere segítségével azonnali beavatkozásra képes
 • Műszaki színvonala folyamatosan bővíthető

Rendszere

A Szentes Városi Szolgáltató KFT földgáz- és termál energiahordozókból történő hasznosítású távhőrendszereiben indirekt, azaz lemezes hőcserélőkön keresztüli távhőszolgáltatást valósít meg.
Társaságunk úgynevezett fűtőművekben és hőközpontokban állítja elő a mindenkor szükséges megfelelő hőfokú fűtővizet, illetve a használati melegvizet.
A hőközponti szabályozó elektronika a fűtővíz hőmérsékletét a mindenkori külső hőmérséklethez igazodva folyamatosan módosítja, míg a melegvíz hőfokát egy állandó értéken tartja.
A hőfelhasználásának megállapítását a teljesítési helyen beépített hitelesített hőmennyiségmérő teszi lehetővé, amely a fogyasztás szerinti díjfizetés és elszámolás alapját képezi. A távhőszolgáltató a hőmennyiségmérők adatait, hitelesítési idejét és annak lejártát folyamatosan nyilvántartja.
A műszaki technológia fejlesztéséhez felhasználjuk a szakma legkorszerűbb eszközeit és eredményeit.
Kiemelt feladatként kezeljük a távfűtési hálózat energia és költségtakarékos üzemeltetését.

Hőközpontok, távvezeték hálózat

A hőközpont a hőtermelőn és az elosztó csővezeték hálózaton kívül a rendszer alapvető műszaki létesítménye. Az ellátási terület jellege alapján a hőközpontok két alaptípusát különböztetjük meg. A több épületet ellátó, különálló épületben elhelyezett tömb hőközpontot és az épület alatti hőközpontot, amely általában egy – ritkán több – épület ellátására szolgál.
A hőfogadó méretében és jelentőségében a hőközpontnál kisebb berendezés. Olyan területeken található, ahol tömbhőközpontos a távhőellátás, vagyis az egy különálló épületben elhelyezett hőközpont több – olykor egészen távoli – épületet lát el. Ilyenkor az épületekben a hőközpontból jövő szekunder hő fogadására, a hőmennyiség mérésére és elosztására hőfogadókat létesítettek. A hőfogadó általában az épület alagsorában, zárható helyiségben kerül kialakításra. A nagy kiterjedésű szekunder hálózatok esetén a hőfogadóban szabályozó berendezések is találhatók. Ezekkel megoldható az épületek önálló igények szerinti szabályozása. A hőfogadók legnagyobb jelentősége abban áll, hogy a bennük elhelyezett hőmennyiségmérő segítségével lehetőség van az épületek önálló hőmennyiségmérés szerinti elszámolására.

A fogyasztói berendezések átalakítása, fűtőtest csere

Fogyasztói berendezések:
Lakóépületek esetén fogyasztói berendezéseknek nevezzük azokat a központi fűtési- és használati melegvízellátó berendezéseket, amelyek a fogyasztó tulajdonában vannak. Ilyen eszközök a lakóépületen belüli fűtőtestek, a fűtési csőhálózat, a használati melegvíz- és cirkulációs vezetékhálózat, használati melegvíz-mérő, fűtési költségmegosztó, továbbá ezek szerelvényei. Minden tulajdonosnak magának kell gondoskodnia saját berendezéseinek, eszközeinek működőképességéről, szükségessé váló javítások, karbantartások időben történő elvégzéséről.
A fűtési rendszereket attól függően, hogy a lakásokban elhelyezett fűtőtestek kapcsolása milyen, egy- vagy kétcsöves rendszerűnek nevezik.
A kétcsöves fűtéseknél az egy felszálló vezetékhez tartozó fűtőtestek párhuzamos kötésűek, az egycsöves kapcsolás esetén a fűtőtestek egymással sorba vannak kötve. Az egycsöves fűtések lehetnek átkötőszakasszal ellátottak, vagy úgynevezett átfolyós rendszerűek. Az egycsöves fűtéseket az olcsó energiaárak idején az anyagtakarékosság jegyében fejlesztették ki, elhanyagolva az egyéb fontos szempontokat, mint például a szabályozhatóságot vagy a beszabályozottságra való érzékenységet.

A használati melegvíz előállítása a fűtőművekben történik. A melegvíz felhasználás napi lefutása rendkívül ingadozó. Reggel és este egy-egy (néhány órára korlátozódó) csúcsfogyasztás jellemzi, az ezen kívüli időszakokban lényegesen kisebb, éjszaka pedig alig van fogyasztás.
Lakossági fogyasztó és a távhőszolgáltató tulajdonában lévő hőközpontról ellátott egyéb fogyasztó csak a távhőszolgáltató előzetes hozzájárulásával:

 • bővíthet meglévő fogyasztói berendezést (létesíthet új fogyasztói berendezést)
 • helyezhet át, alakíthat át, meglévő fogyasztói berendezést

Saját hőközponttal rendelkező fogyasztó csak a távhőszolgáltató előzetes hozzájárulásával létesíthet olyan új fogyasztói berendezést, amely a hőteljesítményt növeli.

Radiátorcserék:
Radiátorcsere esetén – saját érdekében – mindenképpen egyeztetni kell a szolgáltatóval! Nem mindegy ugyanis, hogy milyen méretű, (acéllemez vagy alumínium) fűtőtestet kívánnak felszereltetni, és az sem, hogy az újonnan beépített radiátor hőleadása mennyiben tér el a korábbitól.
Főleg az egycsöves hálózatoknál egy szakszerűtlen beavatkozás az egész felszálló vezeték működésében komoly zavarokat idézhet elő. Ezért kell a szolgáltatóval konzultálni, hogy milyen alapanyagú fűtőtestet, milyen módon lehet egy hálózatra csatlakoztatni úgy, hogy az sem az átalakítást végzőnek, sem pedig a szomszédos lakások radiátorainak működésében zavart ne okozzon.

 

Távhődíjak

Szentes Város területén alkalmazott távfűtési árak 2022. október 1-től

Lakossági fogyasztók Külön kezelt intézmények Egyéb fogyasztók
Fűtési alapdíj Ft/m3/év 186,83 241,50 360
Melegvíz alapdíj Ft/m3/év 36,55 47,25 47,25
Együttes alapdíj Ft/m3/év 223,38 288,75 407,25
Fűtési hődíj Ft/GJ 1678,37 2670,15 3990
Melegvíz hődíj Ft/m3 336,28 533,40 533,40

Az árak az 5%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.

Korábbi díjaink:

 

Hatályos jogszabályi háttér

 

Megállapodások

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti, a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodás:

NINCS , a helyi rendelet szabályozza

A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti, hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodás:

NINCS , a helyi rendelet tartalmazza

 

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján

 

Fogyasztóvédelem

 

Távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások és pályázatok

Szentes város területén jelenleg NINCS elérhető támogatás vagy pályázat.

 

Épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók

 

Energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetősége

Szentes város területén jelenleg NEM MŰKÖDIK ilyen szervezet.

 

Éves energetikai szakreferensi riport

 

A primer energiaátalakítási tényezők meghatározása

A primer energiaátalakítási tényezők meghatározása a 2021. évi adatok alapján

2014.04.06-tól hatályos 7/2006 (V.24.) TNM rendelet V.1. táblázata szerint

Szentes Távhőszolgáltatási területén

Településnév A távhőrendszer megnevezése Primer energia átalakítási tényező Megújuló energia részarány
Szentes Szentes Város Távfűtő rendszere 0,0235 0,9990

 

“Megtakarítás az Ön igényei szerint”
közérdekű információk a költségmegosztásról:

 • www.koltsegmegosztas.hu honlapon elérhető animációs kisfilm közérthető információt ad a költségmegosztásról.
 • Az alábbi hivatkozásról letölthető animációs kisfilm érdemben járulhat hozzá a költségmegosztásban rejlő lehetőségek megismertetéséhez.
  Költségmegosztás video
 • Szintén a költségmegosztással kapcsolatos szemléletformálást szolgálhatja az alábbi linken elérhető grafikai anyagok.
  Költségmegosztó printek

 

Tájékoztatás


A fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12) Korm. rendelet 2.§ szerinti tájékoztatás:

“Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentésről döntött. A 2018. március 12. napján kihirdetett, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján Ön a rendkívüli hideg időjárás miatt a társaságunk által kiállított számlában szereplő fűtési célú költségekből árkompenzációra jogosult.
A Kormány döntése alapján az árkompenzáció mértéke 12 000 Ft, amelyet társaságunk a 2018. áprilisi számlában érvényesít.
Az Ön eddig megszokott ütemezés szerint érkező következő fűtésszámlája ennek megfelelő mértékben csökken. Ha a számla összege alacsonyabb, mint az érvényesítendő árkompenzáció összege, a fennmaradó rész a legkésőbb 2018. június 30. napjáig kibocsátandó számlákban kerül érvényesítésre. A téli rezsicsökkentésről további részleteket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján, a http://www.mekh.hu címen olvashat.”

A juttatás csak a lakás céljára használt ingatlanban, lakossági díjszabással igénybe vett távhőszolgáltatás után jár.

 

Lakossági melegvízmérő cserék díjszabása:

 

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény előírásai alapján a melegvíz mérő által mért fogyasztás elszámolására csak hiteles mérő esetén van lehetőség. A mérők hitelességi ideje 8 év.

Az érvényességi idő lejártával a Felhasználó köteles a vízmérő cseréjéről gondoskodni. A melegvíz mérő cseréjének költsége a Felhasználót terheli. A mérők hitelességi idejének lejártáról a szolgáltató értesítést küld ki a felhasználó részére.

A szolgáltatási díjak 2023.03.01-től az alábbiak:

 • A melegvíz mérő cseréjének díja (teljes anyag és munkadíj költség) bruttó 15.000 Ft

Az új, hitelesített (hőszolgáltató által elfogadott) mérő beszerzéséről Ön is gondoskodhat, amely esetben csak a kiszállás, szerelés, plombázás költsége kerül felszámításra.

 • A kiszállás, szerelés, plombázás díja bruttó 10.000 Ft/db
 • Kizárólag plomba bontás és új plomba elhelyezés díja bruttó 4.000 Ft/db
 • Társaságunk által végeztetett egyéb szerelési munka rezsi költsége bruttó 6.350 Ft/óra

A vízmérő beszerelésének feltétele, hogy a szolgáltatót képviselő részére bemutatja a vízmérő hitelességét igazoló dokumentumot. A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. Amennyiben lejárt hitelesítésű vízmennyiség mérővel rendelkezik, úgy Társaságunk – a hatályos jogszabályoknak megfelelően jogosult – folyamatosan – 6 m3/fő/hó fogyasztás alapján számlázni.  Az átalányra történő átállítás előtt Társaságunk utolsó tájékoztatást küld a Felhasználók részére! A fenti árak az ÁFA díját (27 %) tartalmazzák.

Jelen árak 2023. március 01. napjától hatályosak.

Központi Konyha étlapok
Írjon üzenetet!
Facebook
DAOP-5.1.2/A-09-2f/2011

Új Széchenyi Terv

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019

Széchenyi 2020 ERFA

GINOP-5.2.4-16-2018

Széchenyi 2020

TFC-M-1.1.2-2020

Kisfaludy 2020