6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.
I. negyedév dolgozója
"Szentesi Hősök"

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. (6600, Szentes, Vásárhelyi út 12.) Szentes Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló 6600 Szentes, Kossuth u. 22. szám alatt lévő 1001/28/A/10. hrsz. számú üzlethelyiség ingatlanra nyílt pályázatot hirdet az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására.

A pályázat tárgya:
Szentes Városi Szolgáltató Kft. XXX év határozott időre bérbe kívánja adni a kezelésében álló 6600 Szentes, Kossuth u. 22. szám alatti 1001/28/A/10. helyrajzi számú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlant.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan a belvárosban, infrastruktúrával ellátott környezetben található, alapterülete 195 m2. Az ingatlan összkomfortos.

A bérleti idő:
A bérleti szerződés 3 év határozott időre szól. 2019. április 1-től 2022. március 31-ig.

Folytatni kívánt tevékenység:
A tulajdonos üzleti célra kívánja bérbe adni az ingatlant azzal a feltétellel, hogy a bérlő köteles azt rendben tartani, és állagmegóvásáról gondoskodni.

A bérleti díj:
A bérleti díj minimális mértéke: 196.850 Ft + ÁFA/hó, és havonta a tárgyhónap 10. napjáig előre fizetendő.
A bérleti díj minden év január 1-től az előző évi, KSH által közzétett infláció mértékével nő.

Óvadék:
Az óvadék mértéke 3 havi bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötéskor kell megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

A pályázat elbírálása:
A rangsoroláskor alkalmazott értékelési szempont: az ajánlott bérleti díj összege. A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek a szentesi székhellyel bejegyzett gazdasági társaságok vagy szentesi egyéni vállalkozók.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

  • a pályázó adatai: név, cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vezető tisztségviselő születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, adószám, telefonszám, e-mail cím
  • a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás
  • nyilatkozat, hogy a pályázó az ingatlan állapotát megismerte
  • a pályázó által ajánlott bérleti díj összege

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20. nap 16.30 óra

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójához címzetten (6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.).

Az ajánlatokat határidőig személyesen is le lehet leadni.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

A pályázaton gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozások vehetnek részt.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

A pályázatok elbírálásáról Szentes Városi Szolgáltató ügyvezető igazgatója a beadási határidőt követő három (3) napon belül dönt, az eredményről a döntést követő napon tájékoztatja a nyertes pályázót.

A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő tizenöt (15) napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.

Szentes Városi Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást a Társaság 06-63/560-620-as telefonos elérhetőségén lehet kérni.

Központi Konyha étlapok
Írjon üzenetet!
Facebook
DAOP-5.1.2/A-09-2f/2011

Új Széchenyi Terv

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019

Széchenyi 2020 ERFA

GINOP-5.2.4-16-2018

Széchenyi 2020

TFC-M-1.1.2-2020

Kisfaludy 2020