6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.

Pályázati felhívás:

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. (6600, Szentes, Vásárhelyi út 12.) Szentes Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló 6600 Szentes, Petőfi u. 1. földszint 1. szám alatt lévő 5622/A/1 hrsz. számú üzlethelyiség ingatlanra nyílt pályázatot hirdet az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására.

A pályázat tárgya:
Szentes Városi Szolgáltató Kft. 10 év határozott időre bérbe kívánja adni a kezelésében álló 6600 Szentes, Petőfi u. 1. földszint 1. szám alatti 5622/A/1 helyrajzi számú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlant.:

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan a belvárosban, infrastruktúrával ellátott környezetben található, alapterülete 453 m2. Az ingatlan összkomfortos.

A bérleti idő:
A bérleti szerződés 2019. november 1-től  10 év határozott időre szól.

Folytatni kívánt tevékenység:
A tulajdonos üzleti célra kívánja bérbe adni az ingatlant azzal a feltétellel, hogy a bérlő köteles azt rendben tartani, és állagmegóvásáról gondoskodni. A bérlet időtartama alatt a hasznosítás mellett Bérlő vállalja a tárgyi ingatlan felújítását.

A bérleti díj:
A bérleti díj mértékére a pályázó tesz ajánlatot, tekintettel az ingatlan jelenlegi, felújításra szoruló állapotára.

Óvadék:
Az óvadék mértéke 3 havi bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötéskor kell megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

A pályázat elbírálása:
A rangsoroláskor alkalmazott értékelési szempont: az ajánlott bérleti díj összege és a vállalt felújítás mértéke. A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek a szentesi székhellyel bejegyzett gazdasági társaságok vagy szentesi egyéni vállalkozók.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a pályázó adatai: név, cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vezető tisztségviselő születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, adószám, telefonszám, e-mail cím
 • a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás
 • nyilatkozat, hogy a pályázó az ingatlan állapotát megismerte
 • a pályázó által ajánlott bérleti díj összege

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. október 10. 16.30 óra

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójához címzetten (6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.).
 • Az ajánlatokat határidőig személyesen is le lehet leadni.
 • A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.
 • A pályázaton gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozások vehetnek részt.
 • Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.
 • A pályázatok elbírálásáról Szentes Városi Szolgáltató ügyvezető igazgatója a beadási határidőt követő három (3) napon belül dönt, az eredményről a döntést követő napon tájékoztatja a nyertes pályázót.
 • A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő tizenöt (15) napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.
 • Szentes Városi Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
 • További felvilágosítást a Társaság 06-63/560-620-as telefonos elérhetőségén lehet kérni.

Szentes, 2019. augusztus 10.

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

 

Központi Konyha étlapok
Írjon üzenetet!
Facebook
DAOP-5.1.2/A-09-2f/2011

Új Széchenyi Terv

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019

Széchenyi 2020 ERFA

GINOP-5.2.4-16-2018

Széchenyi 2020

TFC-M-1.1.2-2020

Kisfaludy 2020