6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.

Pályázati felhívás

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. (6600, Szentes, Vásárhelyi út 12.) Szentes Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló 6600 Szentes, Kossuth u. 11. szám alatt lévő 5262/2. hrsz. számú üzlethelyiség és a közvetlenül mellette található és hozzá kapcsolódó pincehelyiség ingatlanra nyílt pályázatot hirdet az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására.

A pályázat tárgya:
Szentes Városi Szolgáltató Kft. 10 év határozott időre bérbe kívánja adni a kezelésében álló 6600 Szentes, Kossuth u. 11. szám alatti 5262/2. helyrajzi számú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlant a hozzá kapcsolódó pincehelyiséggel együtt.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan a belvárosban, infrastruktúrával ellátott környezetben található, alapterülete 62 m2, mely magában foglalja az üzletteret, raktár és szociális helyiséget, valamint a 49 m2 pincerészt. Az üzlethelyiség összkomfortos, távhőszolgáltatásba bekapcsolt.

A bérleti idő:
A bérleti szerződés 10 év határozott időre szól.

Folytatni kívánt tevékenység:
A tulajdonos üzleti célra kívánja bérbe adni az ingatlant azzal a feltétellel, hogy a bérlő köteles azt rendben tartani, és állagmegóvásáról gondoskodni.

A bérleti díj:
A bérleti díj minimális mértéke önkormányzati rendeletben szabályozott. A bérleti díj minden év január 1-től az előző évi, KSH által közzétett infláció mértékével nő.

Óvadék:
Az óvadék mértéke 3 havi bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötéskor kell megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

A pályázat elbírálása:
A rangsoroláskor alkalmazott értékelési szempont: az ajánlott bérleti díj összege. A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek a szentesi székhellyel bejegyzett gazdasági társaságok vagy szentesi egyéni vállalkozók.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

  • a pályázó adatai: név, cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vezető tisztségviselő születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, adószám, telefonszám, e-mail cím
  • a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás
  • nyilatkozat, hogy a pályázó az ingatlan állapotát megismerte
  • a pályázó által ajánlott bérleti díj összege

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. augusztus 30. 10.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójához címzetten (6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.).
Az ajánlatokat határidőig személyesen is le lehet leadni. A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.
A pályázaton gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozások vehetnek részt.
Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.
A pályázatok elbírálásáról Szentes Városi Szolgáltató ügyvezető igazgatója a beadási határidőt követő három (3) napon belül dönt, az eredményről a döntést követő napon tájékoztatja a nyertes pályázót.
A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő tizenöt (15) napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.
Szentes Városi Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
További felvilágosítást a Társaság 06-63/560-620-as telefonos elérhetőségén lehet kérni.

Szentes, 2019. 08. 23.

Központi Konyha étlapok
Írjon üzenetet!
Facebook
DAOP-5.1.2/A-09-2f/2011

Új Széchenyi Terv

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019

Széchenyi 2020 ERFA

GINOP-5.2.4-16-2018

Széchenyi 2020

TFC-M-1.1.2-2020

Kisfaludy 2020