6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.

Bemutatkozás

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete városfejlesztési feladatok és az első fordulóban elnyert DAOP-5.1.2/A pályázat végrehajtására 2009. október 30. napjával 229/2009. (X.30.) Kt. határozattal hozta létre az ún. “városfejlesztési társaságot”, a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. átalakításával.

A Képviselő-testület a 75/2010.(IV.06.) Kt. sz. határozata alapján a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. beolvadt a Szentes Városi Szolgáltató Kft -be.

A Képviselő-testület 82/2010.(IV.27.) Kt. sz. határozatában bővítette a Kft. tevékenységét a 4110’08 épületépítési projektszervezési tevékenységgel, így létre lett hozva a Városfejlesztési csoport, mely 2010 májusával kezdte meg működését.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 2015.október 30-ai ülésén döntött a vagyon rendelet módosításáról, majd a 230/2015. (XI.27.) Kt. határozatában elfogadta a Vagyon rendeletben hivatkozott Szentes Város Önkormányzata és a Szentes Városi Szolgáltató Kft. között létrejött vállalkozói keretszerződést, lehetővé téve a Városfejlesztési csoport feladatainak bővülését.

A csoport tagjai

Takács Gábor  – Csoportvezető, műszaki menedzser

Telefon: 06 63/560-620/4; Mobil: 06 30/261-2126

Munkácsi Zoltán – Projekt menedzser, pályázatíró

Telefon: 06 63/560-620/4; Mobil: 06 30/261-2126

Jenei Anita – Projekt menedzser

Telefon: 06 63/560-620/4; Mobil: 06 30/261-2126

 

A csoport fő feladatai

A Szentes Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 15/2013.(VII.17.) önkormányzati rendelet kiegészítő 26/A § alapján a Szentes Városi Szolgáltató Kft.-t kizárólagos jog illeti meg az Önkormányzat Gazdasági Programjában, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájában tervezett fejlesztési programokkal kapcsolatosan az alábbi feladatok ellátása vonatkozásában:

 • műszaki tervezés
 • projekt előkészítése és kidolgozása, támogatási kérelmek elkészítése, megalapozó dokumentumok elkészítése
 • teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása
 • közbeszerzési, beszerzési feladatok ellátása
 • műszaki szakértői feladatok ellátása
 • műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • beruházás lebonyolítói feladatok ellátása

A csoport missziója

Tevékenységünk középpontjában a Szentes Város közösségének szolgálata és a településfejlesztés, valamint ennek kereteit meghatározó és feltételeit biztosító területfejlesztés áll.

Szakmai tudásunkat és kapcsolatainkat annak érdekében kívánjuk hasznosítani, hogy a közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló önkormányzati városfejlesztés megvalósulásával, olyan városközpontot hozzunk létre, mely élhető környezetet jelent a szentesiek számára, felkelti a befektetők és a turisták érdeklődését. Az “élhető város” fogalma nemcsak infrastruktúrát, szép épületeket, járható utakat, megfelelő ellátási rendszert jelent, hanem olyan helyi mikroközösségek létét és működését, amely miatt érdemes a településen élni.

Célunk, hogy a régmúlt értékeinek részbeni helyreállításával a polgári öntudatot megtestesítő városközpont közösség formáló szerepét visszaadjuk.

 

Korábbi és jelenleg is futó projektjeink:

 

„A szentesi távhő rendszer rekonstrukciója”
KEOP-5.4.0/A/09-2009-0006

A projekt kezdete: 2010. február 01.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2011. november 30.

Támogatási intenzitás: 50%

A projekt összköltsége: 132 960 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • 1. Kurca-parti távvezeték cseréje
 • 2. Szolgáltatói hő központok szétválasztása
 • 3. Változó tömegáramú rendszer kialakítása
 • 4. Debreceni utcai fűtőmű és a Kossuth utca D-i oldali fűtőmű összekötése távvezetékkel
 • 5. Debreceni utcai távvezeték cseréje
 • 6. Kossuth utca Déli oldal távvezeték cseréje
 • 7. Hő központok és fűtőművek korszerűsítése
 • 8. Termál csurgalékvíz továbbító frekvenciavezérelt szivattyúblokk elhelyezése szerelvényekkel.

A projekt a Szentes Városi Szolgáltató Kft. saját projektjeként valósult meg.

 

„Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II.”
DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

A projekt kezdete: 2011. május 01.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2013. március 30.

Támogatási intenzitás: 50%

A projekt összköltsége: 333 577 729,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

A fejlesztés részeként a vállalkozói igények alapján egy 1975,56 m2 üzemcsarnok megépítésére került sor a Déli Zónában, valamint az Északi Zóna „C” szektorában az utak mentén 1067 méteren közvilágítás kiépítése valósult meg.

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti illetve közbeszerzési feladatokat látta el.

 

„Geotermikus távhőrendszer bővítése”
KEOP-4.2.0/B/11-2011-0003

A projekt kezdete: 2011. július 01.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2012. június 30.

Támogatási intenzitás: 50%

A projekt összköltsége: 134 857 330,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • 1. termál gerincvezeték kiépítése
 • 2. kútfej felújítás, tartály elhelyezés

A projekt a Szentes Városi Szolgáltató Kft. saját projektjeként valósult meg.

 

„Szentes Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja”
DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0004

A projekt kezdete: 2011. december 01.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2014. szeptember 30.

Támogatási intenzitás: 75,742287%

A projekt összköltsége: 887 227 753,- Ft

A projekt konzorcium keretében valósult meg.

 

A konzorcium tagjai:

 • 1. Szentes Város Önkormányzata
 • 2. Hunor Coop Zrt.
 • 3. Méker Textilház Bt.
 • 4. Félegyházi Török János egyéni vállalkozó
 • 5. Bartha László József egyéni vállalkozó
 • 6. Hajós Jánosné egyéni vállalkozó
 • 7. Szegedi Törvényszék
 • 8. Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány
 • 9. Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola Nonprofit Közhasznú Kft.

A pályázat összesen 18 projektelemet érintett, melyek más-más funkciókat tartalmaztak, így az egyes projektelemek támogatási intenzitása is változó volt, gazdasági funkciót érintő projekteknél 50%-os, míg a többinél 85%-ot is elérte a támogatási intenzitás.

 

Projektelemek:

Közösségi funkciót szolgáló tevékenységek:

 • 1. Tokácsli (Városi) Galéria felújítása
 • 2. Diák Pince felújítása, akadálymentesítése

Közterületek fejlesztése (városi funkció):

 • 3. Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára
 • 4. Kossuth Lajos utcai körforgalom építése
 • 5. Horváth Mihály utca járda építése
 • 6. Közgé kert felújítása
 • 7. Petőfi Sándor utca átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig
 • 8. Szabadság tér –autóbusz pályaudvar nem fedett kerékpártárolók kialakítása
 • 9. Ady Endre utca – bevásárló utca kialakítása, Fehérház előtti tér rendezése
 • 10. Evangélikus templom körüli terület kertépítészete
 • 11. Szent Miklós templom környezetének rendezése

Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések:

 • 12. Szentes Városi Bíróság és Ügyészség épületének tető- és homlokzat felújítása
 • 13. Szentes Tv korszerűsítése, felújítása

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek:

 • 14. Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése
 • 15. Ady Endre u. 1. számú ingatlan homlokzat és portálfelújítása
 • 16. Vállalkozói Központ korszerűsítése, felújítása

„Soft” elemek:

 • 17. Kulturális és szabadidős közösségi rendezvények, városmarketing akciók
 • 18. Képzési és foglalkoztatási program

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti, illetve közbeszerzési feladatokat látta el.

 

„Szentes Városi szennyvízkezelő építése”
KEOP-7.1.0/11-2011-0009

A projekt kezdete: 2011. június 01.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2012. május 31.

Támogatási intenzitás: 85%

A projekt összköltsége: 56 284 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • 1. Vízjogi engedélyes terv készítése, jogerős vízjogi engedély megszerzése
 • 2. Kiviteli terv, második fordulós pályázati dokumentáció elkészítése
 • 3. Közbeszerzési műszaki tervdokumentáció összeállítása
 • 4. Megvalósíthatósági tanulmány, CBA elemzés készítése
 • 5. Talajmechanikai szakvizsgálat és feltárás elvégzése, talajmechanikai szakvélemény elkészítése
 • 6. Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, jogerős környezetvédelmi engedély megszerzése

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a közbeszerzési feladatokat látta el.

 

„Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt”
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0019

A projekt kezdete: 2012.02.27

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2015.12.15

Támogatási intenzitás: 82,608598%

A projekt összköltsége: 1 866 402 292,- Ft

 

Projekt tevékenységek

A kivitelezés során három különböző, ám mégis szorosan kapcsolódó építési beruházást valósított meg a Társulás. Ezek során, 6 vízművön került megépítésre új víztisztítási technológia, mindezek mellett pedig hálózatrekonstrukciós munkálatok is elvégzésre kerültek, mely során a régi elhasználódott csöveket új csövekre cseréltette ki a Társulás. Ezen kívül sor került még kiegészítő építési beruházásra is, mely során, a vízmű telepeken úgynevezett melléfúrásos beruházást hajtottak végre, mellyel a meglévő kutakat tudták felújítani.

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projektben a közbeszerzési feladatokat látta el.

 

„Szentes Város szennyvíz telepének fejlesztése”
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004

A projekt kezdete: 2013.11.30

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2015.12.15

Támogatási intenzitás: 84,996131%

A projekt összköltsége: 2 282 661 051,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

Építés:

 • 1. 800 m3 hasznos térfogatú DORR rendszerű utóülepítő felújítása
 • 2. tisztított szennyvíz végátemelő felújítása
 • 3. iszapvíztelenítő gépház felújítása
 • 4. 1 db 120,0 m2 alapterületű és 240,0 m3 hasznos térfogatú belső átemelő építése,
 • 5. 2 db 400,0 m2 alapterületű és egyenként 2.200,0 m3 hasznos térfogatú puffer-SEMI SBR műtárgy
 • 6. 6 db 300 m2 alapterületű és egyenként 1.800 m3 hasznos térfogatú porciós SBR reaktor építése,
 • 7. 1 db 140 m2 alapterületű és 490 m3 hasznos térfogatú tisztított víztároló építése

Eszközbeszerzés:
A projekt részeként a következő eszközöket szerezte be az Önkormányzat, mely a szennyvíztisztító telep működéséhez szükségesek.

 • Kotró-rakodógép
 • Peugeot Boxer kistehergépjármű
 • Fűnyíró traktor
 • Fűnyíró
 • Raklapemelő
 • Vegyszerátfejtő szivattyú
 • Gőzborotva
 • Renault Palfinger tehergépjármű

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a közbeszerzési feladatokat látta el.

 

„Közvilágítás korszerűsítése Szentesen”
KEOP-5.5.0/A/-12-2013-0237

A projekt kezdete: 2013. december 20.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2015. szeptember 30

Támogatási intenzitás: 85%

A projekt összköltsége: 532 152 937,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • 1. A meglévő lámpatest állomány korszerű technológiát képviselő lámpatestekre történő cseréje.
 • 2. Az energiatakarékosság.
 • 3. Kisebb költségű üzemeltetés.

A település közvilágítási hálózatát, három típusú fényforrásos lámpatest alkotja/alkotta, összesen 4523 db. A korszerűsítésre került lámpatest szám: 4156 db, ezen kívül 69 db megmaradó lámpatestben fényforrás csere történt.

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti illetve közbeszerzési feladatokat látta el.

 

„Szentes Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása”
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00957

A projekt kezdete: 2016. december 22.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: folyamatban

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt összköltsége: 8 992 347,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal központi és telephelyének ASP központhoz való csatlakozása (informatikai fejlesztés, képzések)

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során közreműködői feladatokat látja el.

 

A „Széchenyi 2020” program keretén belül elnyert támogatások:

„Városi közparkok fejlesztése a zöldebb Szentesért”
TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00004

A projekt kezdete: 2016. december 23.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2019.09.30.

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt összköltsége: 299 936 921,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • 1. Széchenyi liget felújítása
 • 2. Hősök erdejének felújítása
 • 3. Somogyi Béla utca – Új utca sarkán lévő telek közösségi térként való hasznosítása
 • 4. Eszperantó híd felújítása

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során az Akcióterületi Terv készítette el, illetve a projektmenedzsmenti feladatokat látja el.

 

„Bringázz Szentesen – kerékpárosbarát fejlesztés”
TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00010

A projekt kezdete: 2017. június 12.

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2020.06.11.

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt összköltsége: 325 000 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • 1. Tiszai strandra vezető kerékpárút kialakítása
 • 2. 45. számú főút melletti kerékpárút építése az Ipartelepi úttól a TV Toronyig
 • 3. Kiss Zsigmond utcai kerékpárút építése a Csongrádi úti kerékpárút és a Sima Ferenc utca között, a Koszta József Általános Iskolai becsatlakozás kiépítésével

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti feladatokat látja el.

 

„Csoportkohézió erősítése Szentesen”
TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

A projekt tervezett kezdete: 2018 január

A projekt fizikai megvalósulásának napja: folyamatban

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt összköltsége: 20 000 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • 1. Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu által lehatárolt területen csoportkohézió erősítését célzó programok megvalósítása

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti feladatokat látja el.

 

„Iparterületek és elérhetőségüket segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztése Szentesen”
TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00010

A projekt tervezett kezdete: 2018 január

A projekt fizikai megvalósulásának napja: folyamatban

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt összköltsége: 365 000 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • 1. Bese László utca felújítása
 • 2. Hadzsy János út és a 4707 hrsz.-ú ingatlan közötti feltáró út építése
 • 3. Ipari park, északi zóna „C” szektor belső út csatlakozásának kiépítése a 45. számú főúthoz

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti feladatokat látja el.

 

„A szentesi Tóth József Színház és Vigadó turisztikai célú megújítása”
TOP-1.2.1-16-CS1-2016-00007

A projekt tervezett kezdete: 2018 január

A projekt fizikai megvalósulásának napja: folyamatban

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt összköltsége: 1 100 000 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • 1. Tóth József Színház is Vigadó turisztikai célú megújítása

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti feladatokat látja el.

 

„Szentes városi élelmiszer és zöldségpiac fejlesztése”
TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00010

A projekt tervezett kezdete: 2019 március

A projekt fizikai megvalósulásának napja: folyamatban

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt összköltsége: 250 000 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • 1. Ipari csarnoképület építése az Apponyi téri élelmiszer és zöldségpiacon

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Városfejlesztési csoportja a projekt során a projektmenedzsmenti és tervezői feladatokat látja el.

 

„Önkormányzati bérlakások felújítása Szentesen”
EFOP-2.4.3-18-2018-00005

A projekt tervezett kezdete: 2018 augusztus

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2018.12.31.

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt összköltsége: 29 988 229,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • A projekt keretén belül 12 db szegregátumban és 12 db szegregátumon kívüli integrált városi környezetben található önkormányzati bérlakás került felújításra. A fejlesztés műszaki tartalma a komfortfokozat- és energiahatékonyság növelésére irányult.

A Szentes Városi Szolgáltató Kft.  a projekt során a kivitelezői és Városfejlesztési csoportja a projektmenedzseri feladatokat látta el.

 

„Gyakornoki program a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél”
GINOP-5.2.4-16-2018-03086

A projekt tervezett kezdete: 2019 február

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2020.08.27.

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt összköltsége: 12 513 471,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • 1. Ifjúsági Garancia programban résztvevő gyakornokok alkalmazása.

A projekt a Szentes Városi Szolgáltató Kft. saját projektjeként valósult meg.

 

„A mátraszentimrei üdülő felújítása”
TFC-M-1.1.2-2020-14216

A projekt tervezett kezdete: 2020 augusztus

A projekt fizikai megvalósulásának napja: 2020.12.31.

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt összköltsége: 3 000 000,- Ft

 

Projekt tevékenységek:

 • A 3235 Mátraszentimre, Deák Ferenc utca 42. (307 hrsz.) szám alatti üdülő épületén komplett nyílászáró csere, esőcsatorna csere, szobák padlózatának javítása (parketta felújítás, illetve laminált padló lehelyezés), fűtéskorszerűsítés.

A projekt a Szentes Városi Szolgáltató Kft. saját projektjeként valósult meg.

Központi Konyha étlapok
Írjon üzenetet!
Facebook
DAOP-5.1.2/A-09-2f/2011

Új Széchenyi Terv

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019

Széchenyi 2020 ERFA

GINOP-5.2.4-16-2018

Széchenyi 2020

TFC-M-1.1.2-2020

Kisfaludy 2020