6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.

Állami számvevőszek

 

TÁVHŐSZOLGÁLTATÓK ELLENŐRZÉSE: SZENTES
Összefoglaló a sajtó számára a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ellenőrzéséről (16171)

Lezárult a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011 és 2014 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségét. Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat a tulajdonosi jogokat szabályszerűen gyakorolta, a távhőszolgáltatás közfeladatának megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött, annak ellátásáról a társaság útján gondoskodott. A társaságnál a vagyonnal való gazdálkodás, és annak nyilvántartása szabályszerű volt. Az önköltségszámítás szabályait meghatározták, a díjképzés a jogszabályi előírásnak megfelelt.

A Szentes Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő Szentes Városi Szolgáltató Kft. alaptevékenysége a 28 ezer fős Szentes város közigazgatási területén a távhőszolgáltatás biztosítása, emellett egyéb feladatokat is végez. A társaság az ellenőrzött időszakban a fűtést 1403 lakossági, 13 intézményi és egyéb felhasználó, valamint 92 kisközületi fogyasztó részére biztosította. A társaságnál a távhőtermelő és távhőszolgáltató üzletág nyereséges volt.
Az önkormányzat a távhőszolgáltatással összefüggő rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett, a távhőszolgáltatási rendelet megfelelt a törvényi előírásoknak. A rendeletet azonban annak ellenére nem módosította a Képviselő-testület, hogy a hatósági ár bevezetésével az önkormányzat ármegállapítási jogköre – a csatlakozási díj kivételével – megszűnt. A Képviselő-testület a jogszabályi előírásokkal összhangban határozta meg a tulajdonosi joggyakorlás szabályait, amelyet az előírásoknak megfelelően, szabályszerűen gyakorolt. Az önkormányzat által végzett belső ellenőrzések a közfeladat ellátás szabályszerűségét vizsgálták, támogatva ezzel a szabályszerű működés kontrollját.
A társaság rendelkezett az előírásainak megfelelő számviteli szabályzatokkal, amelyek elősegítették a szabályszerű működést. A számlarend azonban nem tartalmazott minden kötelezően előírt tartalmi elemet. A tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározását a leltározási és leltárkészítési szabályzatban évenkénti gyakorisággal írták elő, ugyanakkor két évente végezték el. Az üzletszabályzatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően hagyta jóvá a jegyző. A társaság likviditási helyzete javult az ellenőrzött időszakban, kötelezettségállománya a távhőszolgáltatás közfeladatának ellátására nem jelentett kockázatot. A társaság követelésállományát kezelte, és intézkedett a távhődíj tartozások csökkentése érdekében. A megtett intézkedések ellenére az éven túli lakossági díjtartozások állománya nőtt az ellenőrzött időszakban.
A társaság az üzleti tervek teljesítéséről, a gazdálkodásról és a közszolgáltatási tevékenységről évente beszámolt az önkormányzatnak. Az éves beszámolók elfogadásáról a Képviselő-testület az felügyelő bizottság írásbeli véleményének és a könyvvizsgáló jelentésének birtokában döntött. A szétválasztási szabályok kidolgozását és alkalmazását a könyvvizsgáló a jogszabályi előírásoknak megfelelően igazolta. A távhőszolgáltatás bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt a jogszabályok és belső szabályozás előírásainak. Az önköltségszámítás szabályait meghatározták, a díjképzés megfelelt a távhőszolgáltatás díjrendeletben foglaltaknak, 2011. április 15-től pedig a jogszabályi előírásnak. A társaság jogszabályi kötelezettségének eleget téve a közérdekű adatait honlapján közzétette.
Az ÁSZ jelentésében a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének kettő, a polgármesternek és jegyzőnek egy-egy javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.
Az ÁSZ célja, hogy a közfeladat-ellátásában résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltárásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.

További információ, sajtókapcsolat:
Horváth Bálint
osztályvezető főtanácsos
Állami Számvevőszék, Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály
Telefon: +36 1 484 9145 Mobil: +36 20 238 6939 E-mail: sajto@asz.hu

 

Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer független alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és hozzájáruljon a „jó kormányzáshoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, használatát segíti elő.

Központi Konyha étlapok
Írjon üzenetet!
Facebook
DAOP-5.1.2/A-09-2f/2011

Új Széchenyi Terv

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019

Széchenyi 2020 ERFA

GINOP-5.2.4-16-2018

Széchenyi 2020

TFC-M-1.1.2-2020

Kisfaludy 2020